Maç. Dr. Gokhan Akgul

ENT

REFPÎVOK: CUKUROVA ZANÎNGEHA FAKULTEYA BIJÎBÎ

Pispor: ZANÎNGEHA TEPECÎK PERWERDE Û LÊKOLÎNÊ ZANÎNGEHA TENDURISTIYÊ

Kurdish