Kilo Artışı ve Halsizliğin Nedeni Tiroid Olabilir

Tiroid Belirtileri Nedir?

Tiroid bezinin yapısal hastalıklarında; nodüllerin sayı ve büyüklüğüne göre aşağıdaki belirtiler görülebilir;

 • Boyunda şişlik
 • Nefes borusuna bası nedeniyle geçmeyen öksürük veya ilerlemiş olgularda nefes almada zorluk
 • Yemek borusuna bası nedeniyle yutkunma zorluğu
 • Ses kısıklığı
 • Boyundaki lenf bezlerinde şişlik

Çok çalışan tiroid bezi hastalıklarında ise aşağıdaki belirtiler görülebilir;

 • Çarpıntı
 • Aşırı terleme
 • Sıcağa tahammülsüzlük
 • Ellerde titreme
 • Kilo kaybı
 • Saçlarda incelme
 • Gözlerin öne doğru çıkması

Tiroid bezi az çalışıyorsa aşağıdaki belirtiler görülebilir;

 • Halsizlik
 • Bitkinlik
 • Üşüme
 • Kilo alma
 • Saçlarda dökülme

Tiroid Tanısı Nasıl Koyulur?

Öncelikli olarak kan TSH düzeyi test edilir. Mutlaka ultrasonografi muayenesi yapılır. Ultrasonografik muayenede şüphe bulunursa mutlaka iğne biyopsisi ile değerlendirilmesi gerekir. Bir diğer tanı aracı, tiroid sintigrafisidir. Tiroid bezi ve nodüllerin fonksiyonu yani çalışma durumu ile ilgili bilgi verir.

Hipotiroidi Nedir?

Hipotiroidi, tiroid bezinin normalden daha az hormon salgılamasıdır. Çoğunlukla küçük çaplı yalancı nodüller görülür. Bu hastalarda ameliyatla önerilmez. Ancak gerçek nodülleri olan hastalarda ameliyat gerekebilir.

Hipertiroidi Nedir?

Hipertiroidi ise tiroid bezinin normalden fazla hormon salgılaması durumudur.

Tiroid Tedavisi Nedir?

Tiroid hormon yapımını azaltan ilaçlar, radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi tedavi uygulanabilir. Tiroid bezinde soğuk nodülü olan hastalar ve tiroid bezi çok büyük olan hastalarda ameliyatla tiroid bezinin alınması, tiroid bezinde nodül olmayan ve tiroid bezi küçük hastalardaysa radyoaktif iyot tedavisi uygulanır. Birden fazla sıcak nodülü olan hastalarda genellikle tiroid bezinin kalan kısımlarında da nodül bulunması nedeniyle cerrahi tedavi öncelikli olarak düşünülmelidir. Tiroid bezinde başka bir nodül mevcut değil ise radyoaktif iyot tedavisi yapılabilir. 

Nodüler Guatr Nedir?

Nodüler guatr, en sık görülen tiroid bezi hastalığıdır. Toplumun yarısında tiroid nodülleri saptansa da hastaların tamamının ameliyat olması gerekmez. Ultrasonografi ve iğne biyopsisinde kanser şüphesi olan nodül varlığında, nefes borusu, yemek borusu gibi yapılara baskı olması durumunda, kozmetik nedenlerle ya da 4 cm’den büyük nodül varlığında hastalara ameliyat önerilir. Tek tiroid nodülündeyse tiroid bezinin diğer kısımlarının tamamen normal olduğu hastalarda değerlendirme büyük önem taşır. Çünkü bu nodüllerde kanser ve hipertiroidi riski diğer hastalara oranla daha yüksektir.

Turkish