Vizyonumuz
Ulusal platformda tanınan, dünya standartlarında, çağdaş yenilikleri takip eden ve yeniliklere öncülük eden, diğer sağlık kuruluşları tarafından örnek alınan sağlık kurumu olmak. Yurt içinde ve yurt dışında tüm hastalarımıza en yüksek kalitede eşit bakım hizmeti veren, hastalarımızın kendilerine güven içinde hissettikleri ve tüm beklentilerinin karşılandığı sağlık kurumları zinciri oluşturmak.

Misyonumuz
Toplumun her kesiminden hastaya yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak,sağlık sektöründe iş imkanı yaratarak ülkemize hizmet etmek, personelimizin sürekli gelişmesini ve güven içinde mutlu çalışmasını sağlamak.

Kalite Hedeflerimiz
* Herkese eşit ve bütüncül yaklaşımla yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak.
* Sağlık sektöründe isdihtam yaratmak.
* Ulusal standartlarda sağlık hizmeti vermek.
* Gerek Türkiye gerekse yurtdışında sağlık sektöründe lider konumda olacak hastaneler zinciri oluşturmak.
* Hizmet verdiğimiz tüm insanlara hastalıkta ve sağlıkta yüksek yaşam kalitesi sağlamak.
* Sevgi ve saygının yoğun olduğu ve tüm çalışanların sunduğu hizmetten tatmin olduğu bir çalışma ortamı yaratmak.

Değerlerimiz
* Güvenilir çalışma alanı ve hizmet alanı
* Hakkaniyetli bir sağlık hizmeti
* Yeniliklere açıklık
* Tıbbi etik kurallara bağlılık
* Hasta ve çalışan haklarına saygılı
* Takım ruhuna sahip bir çalışma ortamı
* Verimli, etkili, etkin ve sürekli bir sağlık hizmet sunumu

Tatvan Can Hastanesi web sayfasında birimlere, doktorlara ve sağlıkla ilgili duyurulara ulaşılabilir. Online randevu alabilirsiniz.

Can Sağlık

Can Hastanesi

Can App

Turkish